• O centru

O centru

O nás

Centrum péče o duši propojuje duchovní doprovázení, poradenství a terapii. Organizuje interaktivní kursy, diskusní platformy, veřejné přednášky, semináře a další akce v této oblasti. Nabízí péči o niterný život, resilienci, hodnotovou orientaci a mezilidské vztahy.


Centrum péče o duši UK


Zaměření

Centrum je zakotveno v životě a ve strukturách Univerzity Karlovy. Je nadkonfesijní a mezináboženské, spolupracuje i se sekulárními iniciativami v této oblasti.


Koncept

Centrum péče o duši vzniklo na půdě Univerzity Karlovy v roce 2023 jeho zakladatelkou je teoložka prof. Ivana Noble. Koncept Centra byl ovlivněn zkušeností s dopadem covidového lockdownu na studenty, pedagogy, vědecké pracovníky i další zaměstnance Univerzity Karlovy. Zároveň s tím, i zkušeností s válkou na Ukrajině a masovým přílivem uprchlíků. Aktivity Centra mají širší přesah do společnosti, aby kultivovaly vztah mezi vzděláním, meditací a schopností dialogicky a konstruktivně vstupovat do společenského a politického života.Poslední změna: 19. březen 2024 14:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Centrum péče o duši

Univerzity Karlovy

Kampus Hybernská

Hybernská 4, Praha 1


konzultace: budova D, 1. p. (kancelář)

meditace: budova D, 1. p. (hala vedle kanceláře)
Jak k nám