• Diskuse, workshopy

Diskuse, workshopy

Centrum pořádá interaktivní workshopy, kulaté stoly, diskuse, přednášky, které jsou zaměřené na propojení niterného života se všemi jeho přesahy. Akce přispívají ke společnému hledání hodnotové orientace, péči o dobré mezilidské, mezikulturní, mezináboženské vztahy, o duševní zdraví a integrální rozvoj člověka. Akce se konají ve spolupráci s existujícími sekulárními i náboženskými iniciativami, které působí v těchto oblastech, jako je Kampus Hybernská, další poradenské služby UK Pointu, Křesťanská akademie, kláštery, exerciční domy, židovské a muslimské organizace zaměřené na starost o vztahy a o společný životní prostor.


Akce, které proběhly

Záznamy diskusí

Akce připravované

Fotogalerie


Účastníci pouti Labyrintem světa, pod vedením teologa Františka Štěcha, stoupají na Letnou.
Účastníci pouti Labyrintem světa, pod vedením teologa Františka Štěcha, stoupají na Letnou.


Záznamy diskusí

Jak žít nenásilně v násilné době?


V současné proměnlivé a nejisté době se intenzivně vynořuje otázka: Jakou roli v konfliktech hraje náboženství? Mezináboženský kulatý stůl se židovským, křesťanským a muslimským zastoupením bude hledat zdroje a možnosti, jak odolávat pokušení násilí.


Diskutující


 • Pavol Bargár (teolog)

 • Ivana Yael Nepalová (knihovnice)

 • Eva Vymětalová Hrabáková (teoložka)

 • Daniela Brůhová (Centrum péče o duši)


Diskuse se uskutečnila v prostorách projektu Hyb4City CPPTUK v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1).


další informace


Prameny, ze kterých čerpám sílu


Dnes se ze všech stran skloňují slova well-being, resilience, proměna, ale kde na to všechno brát sílu? Jaké zdroje jsou zásadním způsobem důležité pro váš profesní a pro váš osobní život? Přijďte si popovídat s lidmi z různých oborů nad tím, co jim pomáhá těšit se na nový den, zvládat krize, vyrovnávat se s frustrací, vnímat krásu, vymýšlet nové věci, starat se o druhé lidi.


Diskutující


 • prof. Ivana Noble, Ph.D. teoložka, ředitelka Ekumenického institutu, ETF UK

 • prof. RNDr. Jan Ámos Víšek – emeritní profesor v oboru ekonomie

 • Benjamin Roll evangelický kazatel, spoluzakladatel spolku Milion chvilek

 • Jan Školník podnikatel, filantrop, spoluzakladatel Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov

 • Jan Fingerland  novinář se specializací na Blízký východ, autor knihy Hebrejky


Moderuje Daniela Brůhová.


Přednáška se uskutečnila dne 19. dubna 2023 v prostorách projektu Hyb4City CPPTUK v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1).


Diskusní mezináboženský dialog: Rizika a příležitosti komunikace duchovních hodnot v kyberprostoru (8. 12. 2023)


V jakém smyslu může sdílení duchovních hodnot posilovat lidskou odolnost v dobách krizí? A jak takovému sdílení mohou napomoci technické možnosti, které máme k dispozici? Kde je třeba mít na paměti, že počítačová technika nemůže nahradit osobní komunikaci? A v čem může být kybernetický prostor zrádnější, úspěšněji vytvářet iluze bezpečí, lidi manipulovat, šířit extremistické náboženské představy nebo duchovních témat zneužívat k politickým cílům? Covid a následně válka na Ukrajině nám ukázaly, jak narostl význam kyberprostoru a co vše je možné jeho prostřednictvím sdílet. O pozitivních i problematických zkušenostech s komunikací duchovních hodnot v kyberprostoru s vámi budou mluvit lidé z různého náboženského prostředí, křesťanského, židovského i muslimského.


Diskutující:

 • prof. Ivana Noble Ph.D. – ředitelka Ekumenického institutu, ETF UK

 • Mgr. Pavol Bargár M.St., Ph.D. – odborný asistent na katedře religionistiky ETF UK

 • Mgr. Robert Řehák Ph.D. – Zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání MZV ČR

 • Mgr. David Maxa – reformní rabín, spoluzakladatel progresivní židovské komunity Ec chajim v Praze

 • Mgr. Mikuláš Vymětal, Th.D. – evangelický farář pro menšiny

 • Kristián Dembický – student arabistiky a dějin a kultury islámských zemí FF UK, učitel islámu ve Společnosti Safina (Safina Society)

 • Speciální host: Dr. David Fox Sandmel Ph.D. (USA) – rabín, předseda Mezinárodního židovského výboru pro mezináboženské konzultace


Přednáška se uskutečnila v prostorách projektu Hyb4City CPPTUK v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1).


další informace


Poslední změna: 22. duben 2024 13:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Centrum péče o duši

Univerzity Karlovy

Kampus Hybernská

Hybernská 4, Praha 1


konzultace: budova D, 1. p. (kancelář)

meditace: budova D, 1. p. (hala vedle kanceláře)
Jak k nám