• Duchovní doprovázení

Duchovní doprovázení

Potřebujete s někým mluvit o své duchovní cestě?

Nabízíme duchovní doprovázení a podporu studentům a zaměstnancům UK


Široce pojaté duchovní doprovázení probíhá formou osobní konzultace s některým z našich odborníků. Můžete sdílet svoje osobní otázky a problémy týkající se spirituality, hledání smyslu života a hodnot, které tento smysl podporují. Není podmínkou, aby ten, kdo přichází, patřil do jakékoliv náboženské tradice. Rozhovory jsou důvěrné. Na prvním setkání se můžete s doprovázejícím domluvit, zda by byla vhodná dlouhodobější spolupráce.


Přihlášení přes web: Poradny Centra Carolina - Duchovní podpora - Centrum péče o duši.


PŘIHLÁSIT SE NA KONZULTACI


Konzultace probíhají v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1), budova D, 1. patro.


Co je to duchovní doprovázení?

Otevřené a důvěrné rozhovory o osobním hledání, otázkách i krizích spojených s duchovním životem a jeho rozvojem. Je o možnostech a způsobech péče o duši. Také o dobré mezilidské, mezikulturní a mezináboženské vztahy.


Duchovní doprovázení


PLAKÁT KE STAŽENÍ


Kdo může přijít?

Kdokoliv ze studentů a zaměstnanců UK je vítán. Podmínkou není příslušnost k nějaké náboženské komunitě.


Kdo duchovní doprovázení nabízí?

Duchovní doprovázení zajišťují odborníci z různých náboženských tradic s dlouhodobou zkušeností v této oblasti, kteří jsou členy tuzemských i mezinárodních profesních organizací. Někteří mají navíc vzdělání v oblasti terapie či psychiatrie (viz seznam doprovázejících).


Přihlásit se můžete zde: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-303.html


Ivana Noble


Poslední změna: 25. září 2023 14:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Centrum péče o duši

Univerzity Karlovy

Kampus Hybernská

Hybernská 4, Praha 1


konzultace: budova D, 1. p. (kancelář)

meditace: budova D, 1. p. (hala vedle kanceláře)
Jak k nám